Kupite stan sa pogledom na zelenilo

Popis slobodnih stanova u 16 MERIDIJAN nalazi se ovdje. Svim stanoma pripadaju spremišta i garažna mjesta. Po prethodnom dogovoru možete pregledati stanove te dobiti dodatne informacije.

Kontaktirajte nas na brojeve telefona +385 1 4828 828, Spiller Farmer d.o.o., www.spillerfarmer.hr ili pošaljite email na info@16meridijan.hr ili info@spillerfarmer.hr


Prodaja stanova odvija se na klasičan način - kupac koji najprije sklapa prodajni ugovor za pojedini stan i ispunjava sve ugovorne obaveze, postaje vlasnik stana. Cijene su fiksne.

Uvjeti plaćanja: 10% od kupoprodajne cijene u roku od 5 dana od sklapanja ugovora o kupoprodaji, a ostatak kupoprodajne cijene u roku od 45 dana.

 

JAMSTVA KOD EVENTUELNE PROMJENE U PROCEDURI PRODAJNOG POSTUPKA:

  • DUTB u prodaji nekretnina ne jamči za nedostatke te prodaje nekretnine prema načelu »viđeno – kupljeno« osim kada je u pojedinačnom oglasu navedeno drugačije.
  • U pogledu oglašivane informativne cijene u pojedinačnom oglasu DUTB potencijalne ponuditelje obavješćuje da je cijena isključivo informativne prirode te se može promijeniti u skladu s kretanjem cijena na tržištu i potražnjom, pri čemu pak DUTB obavlja procjene svih nekretnina barem jedanput godišnje i odgovarajuće prilagođuje cijene u skladu s primljenim procjenama, stoga ponude podnesene u postupku prodaje i prikupljanja eventualnih neobvezujućih ponuda ne obvezuju DUTB da prihvati bilo koju ponudu bez obzira na to je li viša od trenutačne oglašivane informativne cijene, ista kao i ona ili niža od nje dok DUTB izrijekom, nedvosmisleno i u pisanom obliku ne izrazi volju za prihvat dane ponude.
  • DUTB u skladu s prethodnom alinejom pridržava pravo da bilo kada i bez objašnjenja promijeni planirani tijek, korake ili ostale elemente postupka, a osim toga može prekinuti postupak prodaje, odnosno pregovora za što ne snosi nikakvu odgovornost te ponuditelji ne mogu ostvarivati nikakve zahtjeve protiv DUTB-a po toj osnovi.
  • Neuspješni ponuditelji imaju pravo na izjavljivanje žalbe. Žalba se mora izjaviti u roku od pet (5) dana od dana dostave rezultata postupka. Žalbu treba izjaviti izravno DUTB-u u pisanom obliku ili preporučenom pošiljkom. Žalba mora sadržavati iscrpno obrazloženje žalbenih razloga. Žalitelj mora navesti ime i adresu podnositelja žalbe, ID znak (RE ID) predmetne nekretnine, opis navodno spornih povreda, činjenice i dokaze o povredama. Žalbu će razmotriti odgovarajući kreditno-investicijski odbor. Žalitelj će biti obaviješten o donesenoj odluci u vezi sa žalbom.

Po prethodnom dogovoru možete pregledati stanove te dobiti dodatne informacije. Kontaktirajte nas na brojeve telefona +385 1 4828 828, Spiller Farmer d.o.o., www.spillerfarmer.hr ili pošaljite email na info@16meridijan.hr ili info@spillerfarmer.hr