Ogled stanova

Po prethodnom dogovoru možete pregledati stanove, kao i svu raspoloživu dokumentaciju koja će pri eventualnoj kupnji biti predana kupcu.

Kontakti:
 

Spiller Farmer d.o.o.

Frane Petrića 2/III

10 000 Zagreb

Hrvatska

Tel: +385 1 4828 828

Fax: +385 1 4828 688

www.spillerfarmer.hr

info@spillerfarmer.hr

 


 

 

Po prethodnom dogovoru možete pregledati stanove te dobiti dodatne informacije. Kontaktirajte nas na brojeve telefona +385 1 4828 828, Spiller Farmer d.o.o., www.spillerfarmer.hr ili pošaljite email na info@16meridijan.hr ili info@spillerfarmer.hr

SHIFT + A